Çevre Projeleri

CHEAP BRIDESMAID DRESSES ONLINE

Bir Geri Dönüşüm Projesi

“DAMACANA KAPAKLARI FİDAN OLUYOR”  

Projenin Amacı

Çöpe atılan damacana kapaklarının toplanarak geri dönüşüm noktalarına ulaştırılması ve bu yolla tabiat içinde kalarak tabiata zarar verecek olan bu ürünlerin aktif kullanımını sağlamak. İnsanlık olarak zarar görmesine sebep olduğumuz güzel dünyamız ve güzel ülkemiz için küçük de olsa yararlı işler yapabilmek. “Ağaç yaş iken eğilir” atasözü ışığında, çocuklarımızı küçük yaşta çevreye duyarlı birer birey olmasına yardım etmek ve gönüllü toplayıcılar oluşturarak projeye katkı sağlamalarına olanak tanımak.Proje kapsamında ilköğretim ve lise dengi okullarda çevre bilincinin oluşturulması için okul öğrencilerine gerekli eğitimlerin verilerek bilinçlendirilmesi. 

Neden Damacana Kapağı?

Çünkü damacana kapakları çok yoğun kullanılan, toplanması kolay olan evsel bir atıktır. Bu sayede bu plastiğin tekrar kullanılarak çevreye kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Damacana Kapağını bir sembol olarak kullanmak suretiyle geri dönüşüm bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Neden böyle bir kampanyaya gerek var?

   Kampanyamıza katılmanız için üç önemli nedenimiz var.

1.Bu kampanya ile damacana kapakları çöpe atılmayacağından çevre kirliliğinin bir parçası olmaktan çıkacak.

2.Kampanya ile toplanan kapaklar geri dönüşüm sayesinde ülke ekonomisine gelir sağlanacak

3.Kampanya ile toplanan kapaklar sayesinde binlerce fidan dikilecek ve ülkemiz daha yeşil olacak.   

Geri Dönüşüm Ne Demektir?

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35’e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir.