Kış Kampçılığı Liderlik Kursu Kayıtları Başladı

DSCF3781

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 31 Ocak -6 Şubat tarihlerinde Bolu- Tevfik Rüştü Günday Kampı’nda “Kış Kampçılığı Liderlik Kursu” yapılacaktır.

Kursa katılma şartları:

a) Liderlik Temel Kursu belgesine sahip olma

b) İlk Yardım Kursu sertifikası sahibi olmak

c) Yaz Kampçılığı Kursu sahibi olmak

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak

d) TİF disiplin kurulundan son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

e) Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir