Künye

Genç-Fed Adına
Ahmet Sözbilir

Genel Koordinatör
Süleyman Danış

Genel Yayın Yönetmeni
Soner Çetinkaya

Yayın Kurulu
Faik Doğrul
Mehmet Göçmen
Önder Özer Çelik

Tasarım Ekibi
Serdar Kocabaş
Murat Çolak