Oymakbaşı Kurs Kayıtları Başladı

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 9-15 Kasım tarihlerinde Bolu- Tevfik Rüştü Günday Kampı’nda Oymakbaşı Kursu yapılacaktır.
Kursa katılabilmek için ön şart profili:
a) Liderlik Temel Kursu belgesine sahip olmak.
b) En az 20 yaşında olmak.
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak.
ç) TİF disiplin kurulundan son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
d) Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.
e) Bir kulüpte, tescilli bir ünitede en az bir yıldır Oymakbaşılık ya da Oymakbaşı yardımcılığı yapıyor olmak ve kulüp yönetimi tarafından uygun görülmüş olmak.
oymkb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir