Genç-Fed Adına
Ahmet Sözbilir

Genel Koordinatör
Süleyman Danış

Genel Yayın Yönetmeni
Soner Çetinkaya